LETNÍ TÁBOR 2015

Aktuality

Odtajněná zpráva č. 4: Letos nás bude méně, se všemi dohromady nás bude okolo 20-22. Tipnete si správně, kolik bude dětí? Tipy můžete posílat emailem na info@inexsdabrno.cz. Kdo bude nejblíž, vyhraje sladkou odměnu.

Odtajněná zpráva č. 3: Mezi vedoucímu bude i jeden muž. Je to ten, který loni nasadil svůj život, aby vylovil holou rukou děvčatům špekáčky z ohně, kam v momentu nepozornosti spadly.

Odtajněná zpráva č. 2: mezi těmi, kdo se bude starat o jídlo co do množství tak chutí, bude letos i Evka - a která? Ta, co mluví česky.)

Aktuálně je poslední 1 místa náhradníka. Jako každý rok realizujeme pouze jeden běh, letos na přelomu července a srpna (přesné údaje níže)

Nikdy nevíte, kam vás cesta po zeměkouli zavede, vybavte proto své děti jak plavkami a šátky, tak teplým oblečením (čepice se neztratí).

Cesta kolem světa za 13 dní- Informace k táboru pro rok 2015

Naše tábory jsou vhodné pro děti se specifickými potřebami, jinak řečeno pro děti, které se těžko začleňují do tradiční formy LT (hodně dětí, málo vedoucích, předpoklad dostatečné soběstačnosti a samostatného zapojení se do řádu tábora). Z toho důvodu jsou naše LT vhodné zejména pro děti hyperaktivní, děti uzavřené, děti s vadami řeči, děti s problémy navazovat vrstevnické vztahy, s obtížemi v respektování pravidel či autorit. Jezdí s námi také děti se sníženými intelektovými dovednostmi, s poruchami chování, s různými psychickými obtížemi či děti, které prožívají obtížně období a potřebují více péče. Tábor je vhodný i pro děti se somatickými problémy na psychickém podkladě (např. bolesti hlavy, závratě, tiky apod.). V případě zájmu se můžete ptát či rovnou hlásit na emailu koordinátora projektu Cipísek a hlavního organizátora letošního LT: cipisek@inexsdabrno.cz nebo na tel: 604 217 274

Aktuální informace

Doporučujeme věnovat pozornost doporučenému seznamu věcí. Děti by si měly sbalit věci do batohu (ideálně s pevnými zády), pouze u malých dětí doporučujeme kufr. Nedoporučujeme brát o moc víc věcí, než které jsou uvedené v seznamu. I když máte obavu, aby Vaše dítě nestrádalo nedostatkem, můžete věřit našim zkušenostem z uplynulých 10ti let pořádání táborů. Je i v našem zájmu, aby si děti tábor užily a byly spokojené.

KDY: 26.7.-7.8.2015
KDE: Ranč Kopaniny, Kulířov (20 km od Blanska)
CENA: 3400 Kč
TYP: stanový tábor (stany s podsadou, spacáky, polní kuchyně)
KAPACITA: 16 dětí
  8 proškolených dobrovolníků nad 18 let
ZAMĚŘENÍ: pro děti ve věku 7-16 let
  Pro děti se specifickými potřebami a s preferencí individuálního přístupu - např. uzavřené, úzkostné, hyperaktivní, s problémovým chováním, s poruchou pozornosti, s bolestmi hlavy, s vadami řeči, s epilepsií apod.
SPECIFIKUM: * Individuální přístup (průměrně na 2 děti připadá 1 dospělý).
  * Možnost letního tábora pro děti, které jsou díky svým specifikům do jiných letních pobytových aktivit hůře začlenitelné.
  * Zaměření na rozvíjení pozitivních vlastností, základních dovedností a soběstačnosti dětí (empatie, smyslové vnímání, fyzická zdatnost, samostatnost).
  * Klademe důraz na rozvoj vztahu k přírodě a enviromentálnímu prostředí, proto s sebou nevozíme žádnou náročnou techniku, v kuchyni si vaříme sami.
  * Letos s intenzivní výukou jízdy na koních!!!

Ke stažení

<
INFO LETÁK:Leták
REžIM DNE:DOC
PŘÍHLÁŠKA:PDF
NÁSTUPNÍ LIST:PDF

Vedení tábora

HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Runčáková
ZÁSTUPCE: Igor Viduna
KUCHYŇ: Eva Doležalová, Monika Miléřová
ZDRAVOTNÍK: Eliška Miléřová
TECHNICAL SUPPORT: Igor viduna
HOSPODÁŘ: Zuzana Pokorná (Igor Viduna)
PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ: Lenka Vetešková
ODDÍLOVÍ VEDOUCÍ: Eliška Miléřová, Michal Pažitka, Lenka Vetešková, Markéta Vejmělková

Naše výprava

The bosses

Jana
hlavní vedoucí

Igor
zástupce hlavase,
technical support

Eva
kuchařka

teta Monika
kuchařka

Eliška
zdravotník
Hosté

Zuzka P.
hospodář

Petra

Honza
Orientáci

Mišo

Kristýna

Jára

Julda

Johnny

Ládík

Veronika
Světaznalí

Lenka

Magda

Daniel

Maruška

Mareček

Max

Roman

Sabina
Světlušky

Eliška

Markéta

Domča

Dominik

Kamča

Mirka

Valentýna

Datum poslední změny / generováno:   13. 09. 2015 / 21. 11. 2018, 14:41:17
Copyright © 2007-2011 Petr Záviška
2012-2015 Lukáš Kukula, Zuzana Pokorná