Projekty

Cipísek

Cipísek nabízí dětem ve věku od 7 do 16 let možnost začlenit se do kolektivu stejně starých dětí a zažít s nimi netradiční věci, naučit se něčemu novému a také získat dovednosti jak fungovat v kolektivu dětí, jak s nimi komunikovat a vycházet. Projekt je zaměřen na rozvoj hodnot (vztah k přírodě, tolerance, altruismus) a na modifikaci neadaptivního chování (porušování pravidel a hranic, nerespekt k autoritám, vandalismus, egocentrismus). Děti se schází jednou týdně na dvě hodiny v tzv. adaptačních skupinkách (2-3 děti s 1-2 dospělými dobrovolníky) a tráví společně čas. Učí se získávat sociální a komunikační dovednosti, běhají spolu v přírodě, objevují Brno a jeho temná zákoutí a v sychravých dnech si společně čtou nebo kouknout na pohádku. Jednoduše řečeno zažívají spolu dobré i špatné časy. Krom týdenních schůzek jsou také pro děti připraveny každý měsíc min. 1 odpolední víkendová akce, 2 celovíkendové výlety do roka a čtrnáctidenní letní tábor.
Od roku 2012 přicházíme s novou koncepcí. Děti jsou nejprve zařazeny do malých skupin, tzv. adaptačních skupinek (2-3 děti, 2 dobrovolníci), které jsou lépe uzpůsobeny pro rozvoj základních sociálních kompetencí.

Podpora rodiny

Tento projekt se zaměřuje na podporu rodičů a integrity rodiny. Rádi bychom poskytli nejen odborné zázemí a oporu rodičům, kteří zažívají obtížnou rodinnou situaci, ale rovněž podpořili samostatnost rodin tím, že budou více schopny řešit vzniklé potíže svými silami (např. budou vědět, kam se mohou obrátit). Poskytujeme informace, konzultace i psychologické poradenství. Pomáháme rodičům zorientovat se v nabídce dostupných služeb. Součástí tohoto projektu je rovněž nabídka individuálního doučování dětí s výukovými obtížemi a zajištění asistenta do třídy (tato služba je placená). V případě zájmu je třeba se objednat na emailu info@inexsdabrno.cz nebo na tel. čísle 604 217 274.

Veselá škola

Volnočasový projekt, který připravují dobrovolníci pro skupinku dětí na brněnských základních školách. Projekt je určený zejména dětem, které nemají z nejrůznějších příčin dostatek možností jak trávit volný čas, nebo bývají v kolektivu vrstevníků neúspěšní. Svoje brány však projekt nezavírá v podstatě nikomu. Jde o projekt čistě dobrovolný, děti tak mají možnost chodit třeba jen párkrát do roka na ty akce, které je něčím osloví. V rámci projektu připravují dobrovolníci sdružení nejrůznější program jako je batikování, vyrábění masek, kalendářů, kreslení, ale i sportovní hry, hry do klubovny, soutěže ... Cennou součástí projektu je spolupráce dobrovolníků s učitelským sborem na školách.

S chutí do toho

Projekt zažil prudký rozvoj na přelomu roku 2008-2009. V projektu se utváří uzavřená skupina dětí s konkrétním ročním cílem. Děti rozvíjí svoje dovednosti v konkrétních aktivitách, učí se stanovit si cíl, dílčí cíle, radovat se i z malých úspěchů, podporovat se navzájem. Specifikem projektu je i to, že skupinky dětí a mládeže jsou etnicky velmi pestré, projekt tak např. podporuje i porozumění mezi většinovou populací a Romy, překonává bariéry a předsudky.
Nejprudší rozvoj zaznamenaly kluby malé kopané. Pod vedením Mgr. Kundráta vznikl superligový oddíl pro mládež od 16-ti do 24-ti let a klub juniorský od 10-ti do 15-ti let. Oba dva týmy jsou zapojeny do oficiálních brněnských ligových soutěží, zúčastňují se nejrůznějších prestižních i dobročinných pohárů.
V této chvíli fungují kluby soběstačně mimo naše vedení. Nové kluby prozatím nevznikly.

Modré dobrovolnictví

Náplní projektu jsou setkávání a školení dobrovolníků, besedy s odborníky na témata, která dobrovolníky zajímají. V rámci projektu také prezentujeme myšlenky dobrovolnictví na nejrůznějších propagačních akcích, jakým jen např. náš benefiční turnaj O MODRÝ POHÁR. Ve spolupráci s centrálním sdružením Inex vám nabízíme možnost informovat se o zahraničních projektech, které centrální sdružení nabízí. Můžete se u nás dozvědět o podmínkách, které projekty vyžadují, zkušených dobrovolnic se můžete ptát na jejich dojmy i vlastní zkušenosti z tzv. workcampů. Nabídneme Vám pomoc při vyplňování přihlášek, vyhledávání projektů přes internet.

Pět P

DLOUHODOBĚ POZASTAVEN. Pět P je individuální preventivní program pro děti od 6 do 15 let založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého dobrovolníka. Program je určen zejména dětem ze socio-kulturně nepodnětného prostředí, dětem hyperaktivním, dětem z neúplných rodin. Individuální zaměření však umožňuje do programu zařadit také třídní outsidery, děti s lehkou mentální retardací nebo děti se zdravotními handicapy. V Pět P nabízí vyškolený dobrovolník dítěti přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. Dobrovolník se s dítětem schází pravidelně každý týden na dvě i více hodin po dobu nejméně jednoho roku. Schůzky jsou velmi individuální a vycházejí zejména z potřeb samotného dítěte. Dobrovolníci jsou vedeni koordinátorem, který se snaží také o intenzivnější zapojení rodičů do projektu.

Datum poslední změny / generováno:   27. 06. 2015 / 21. 11. 2018, 14:42:13
Copyright © 2007-2010 Petr Záviška
webmaster