O nás

Kdo jsme?

Sdružení INEX-SDA BRNO vzniklo 22.8.2005 jako samostatná regionální pobočka INEX-SDA a navazuje svým posláním i projekty na předchozí činnosti, které realizovalo ještě jako místní skupina Brno na území Brna a v okolí již od listopadu 1999. Svým posláním se ztotožňujeme s myšlenkami naší mateřské organizace a snažíme se dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí, a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti.

Proč tu jsme?

Zaměřujeme se na projekty primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů, realizujeme preventivní, soiálně-aktivizační a volnočasové projekty pro děti a mládež a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s jinými subjekty; podporujeme integritu a samostatnost rodin; rozvíjíme myšlenku dobrovolnictví v Česku.
Mezi náš hlavní projekt nyní patří: CIPÍSEK (adaptační skupinky, jednodenní akce, víkendové výlety a letní tábor se zaměřením na zlepšení schopnosti dětí vycházet v kolektivu, být soběstačnější a zodpovědnější za své jednání, naučit se respektovat pravidla a hranice). Ostatní projekty byly z důvodu nedostatku finančních prostředků pro jejich kvalitní provoz pozastaveny. Mezi tyto projekty dlouhodobě patřily projekty: VESELÁ ŠKOLA (volnočasový projekt na ZŠ), MODRÉ DOBROVOLNICTVÍ (projekt propagace dobrovolnictví a informační centrum pro zájemce o tuzemské i zahraniční projekty - workcampy), S CHUTÍ DO TOHO (projekt volnočasových klubů s nejprudším rozvojem klubů malé kopané - realizujeme oddíl superligový, junio brněnské malé kopané) a PROJEKT PĚT P (projekt individuální podpory jeden k jednomu).
Mezi naše novější aktivity patří projekt PODPORA RODINY, ve kterém se snažíme poskytnout spolupráci a podporu také rodičům a rodinám, které si neví s dětmi, výchovou, problémy ve škole apod. rady.

Datum poslední změny / generováno:   27. 06. 2015 / 21. 11. 2018, 14:58:00
Copyright © 2007-2010 Petr Záviška
webmaster